logo Kavky

 

tlačítko_akce

tlačítko_badatelna

tlačítko_projekt

tlačítko_kontakt 

Právo na budově bývalé obecní radnice
(dnes restaurace Radnice) ve Šlapanicích

Privilegium konání trhu bylo uděleno Šlapanicím za vlády Ferdinanda I. v roce 1531. Tato výsada městečko opravňovala ke konání osmidenního trhu s „frejunkem“, jenž začínal po 3. neděli velikonoční.

Symboly, kterými dávala města všem místním i cizím lidem na vědomí, že disponují městskými právy, měly různou podobu. Poměrně častým symbolem byl meč, ale mohly to být například i sloupy s korouhví, holemi a mírami atp.

V kronice Šlapanic se mimo jiné dočteme, že - kromě možnosti konat pravidelné trhy - mělo městečko také zvláštní výsadu vykonávat právo soudní a hrdelní. Ještě několik starších pamětníků si pamatuje, že v období trhů a jarmarků byla na rohu zdi radnice vztyčena dřevěná ruka třímající katovský meč.
V kronice se o tomto doslova píše: „Meč tehdy vztyčován byl na výstrahu zlodějům jarmarečním, kteří po jarmarcích chodili a kradli, ale též připomínal prodávajícím kupcům, by míra jejich spravedlivá byla a jednání jejich s kupujícími poctivé“.

torzo práva

Torzo práva z roku 1886 z městského muzea ve Šlapanicích,
podle něhož byla replika zhotovena.

trhové právo

Až se půjdete někdy projít po Šlapanicích, zastavte se na rohu ulice Kalvodovy a Brněnské, před
budovou restaurace Radnice. Repliky práva, které bylo vráceno na své puvodní místo 16. srpna 2013, si jistě všimnete.

brožurka

Máte-li zájem o brožurku, která vznikla při příležitosti vrácení práva na jeho původní místo, kontaktujte nás.